THƠ: KÍ ỨC DÒNG SÔNG

                   
 

KÍ ỨC DÒNG SÔNG

Dòng sông quê

Nơi tôi thường tắm mát

Cùng bạn bè những buổi nắng - chăn trâu.

Đêm về bị đau

Mẹ xoa dầu bóp trán

Bàn tay - mẹ - dịu dàng man mác

Cho con khỏi cơn đau.

Thời gian qua mau

Dòng sông quê cứ êm đềm trôi mãi...

Tôi lớn lên

Tắm gội giữa dòng đời

Con sông cũ chìm dần trong kí ức

Hôm - nay - chiều

Một - sợi - khói - bay - bay...